BẢNG TIÊU HAO TINH DẦU

Bảng tiêu hao tinh dầu

Theo đó với 1 lít tinh dầu tại NaDa Oils, khách hàng có thể sử dụng trong hơn 2 tháng (không gian 80m2). Chi phí tinh dầu cho mỗi tháng chỉ từ 1 triệu đồng.